Arxiu Històric ComarcalConsell Comarcal de la Selva

 L'ingrés de la documentació

L'Arxiu Comarcal rep i conserva documentació en fase semiactiva i inactiva generada per:

Els particulars i les associacions poden dipositar o donar llur documentació, sempre i quan sigui de cert interès històric o cultural i l'Arxiu disposi d'espai suficient.

L'ingrés d'aquests fons està supeditat a l'espai disponible a l'Arxiu.

Les còpies autèntiques de les escriptures notarials seran efectuades pel notari-arxiver del districte i tramitades per la direcció de l'arxiu prèvia petició de l'interessat.

L'Arxiu Comarcal vetlla pel compliment i aplicació de la vigent Llei d'Arxius i documents de Catalunya en l'àmbit territorial de la comarca de la Selva.

La nostra oficina

Ens trobaràs:

Carrer Sant Dalmau, 60
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 21 46
Fax. 972 84 33 14

aclaselva.cultura@gencat.cat
www.selva.cat/arxiucomarcal

Horari:
De l’1 d’octubre a 31 de maig :
-De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15,30 a 18 h
-Divendres de 9 a 14 hores.
De l'1 de juny al 30 de setembre:
-De dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Consell Comarcal de la SelvaLa seva gestió està delegada al Consell Comarcal de la Selva

StaColomaFL'Ajuntament de Santa Coloma de Farners també col.labora en el seu funcionament

GeneralitatForma part de la Xarxa d'Arxius de la Generalitat de Catalunya