www.selva.cat/benestar
logo de l'OJS
 
notes de premsa

noticiaMemòria 2011

 
Entitats Selvatanes relacionades amb temes de Benestar
 

Serveis Socials d'Atenció Primària
    Definició del servei
    EBASPEBASP de la Comarca
Serveis Socials especialitzats
    Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Serveis d'Atenció Domiciliària
    Servei d'Ajut a Domicili
    Servei de Teleassistència
    Servei de Transport Adaptat
Programes comunitaris
 

 

Consell Consultiu de la Gent Gran
Pla d'Acció de Dones de la Selva
AssesorPla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

Altres programes

 

  Ajuda al malalt de càncer
Àgora: espai de reflexió

Mapa de la Comarca indicant totes les EBASP

Si us voleu posar en contacte amb els Serveis Socials, cliqueu sobre el vostre municipi al mapa inferior.