www.selva.cat/benestar
logo de l'OJS
 
notes de premsa

noticiaMemòria 2011

 
Entitats Selvatanes relacionades amb temes de Benestar
 

Serveis Socials d'Atenció Primària
    Definició del servei
    EBASPEBASP de la Comarca
Serveis Socials especialitzats
    Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Serveis d'Atenció Domiciliària
    Servei d'Ajut a Domicili
    Servei de Teleassistència
    Servei de Transport Adaptat
Programes comunitaris
 

 

Consell Consultiu de la Gent Gran
Pla d'Acció de Dones de la Selva
AssesorPla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

Altres programes

 

  Ajuda al malalt de càncer
Àgora: espai de reflexió

Serveis d'Atenció Domiciliària

Servei d'Atenció a domicili

Conjunt d'accions organitzades per prestar suport personal, atenció i ajut especialment a les persones amb dificultats de desenvolupament,manca d'autonomia personal, disminució o una problemàtica familiar especial, desplaçant els serveis necessaris al domicili, per tal d'evitar o retardar situacions d'internament i mantenir l'usuari en el seu medi amb garanties d'una atenció adequada. Es pretén doncs, que la persona estigui el màxim de temps possible a casa

Servei de Teleassistència 

Servei dirigit a persones grans o a persones que per motius de salut, invalidesa o aïllament requereixen una atenció continuada. És un mecanisme de suport que permet als seus beneficiaris comunicar-se amb l'exterior davant d'una situació d'emergència o necessitat, alhora que afavoreix que la persona se senti més segura i acompanyada.
A través d'un aparell connectat al telèfon la persona pot ser atesa les 24 hores del dia des d'una Central d' Urgències.

Servei de Transport Adaptat 

Servei complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada a persones amb disminució, consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de disminució dels possibles usuaris, per tal de possibilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada, o aquells altres que permetin garantir la seva integració.