CAAS Consell Comarcal de la Selva

Documents del CAAS

Petició cessió voluntària (manual)
Instància Consell
Memòria CAAS 2018
Projecte gestió CAAS 2019
Procediment esterilització gats de colònies contralades
Reglament_CAAS_2017
Ordenança_tipus_tinença_d'animals_la_Selva
Document_Informatiu_ANICOM_(legislació)
Document_Informatiu_Registre_ANICOM_(propietaris)
Jornada Tècnica 23/02/2016 "El servei de recollida"
Jornada Tècnica 23/02/2016 "La gestió de les colònies a Lloret de Mar"
Jornada Tècnica 23/02/206 "La identificació i el cens, campanyes 2016"
Tinença responsable Koki En Koki és mascle te 8 anys i voldria ser el teu gos Ralph “Em dic Ralph, soc un gos de 2 anys i et necessito Richy “Soc en Richy, un gos de 1 any i vull que siguem amics Kairo “Soc en Kairo, un gos de 6 anys i vull que siguem amics Kay En Kay és mascle te 4 anys i voldria ser el teu gos Dan “Em dic Dan, soc un gos de 6 anys i et necessito Mic En Mic és mascle te 3 anys i voldria ser el teu gos Kiara La Kiara és femella te 3 anys i voldria ser la teva gosa