Serveis educatiusConsell Comarcal de la Selva

Menjador escolar

Menú escolar de febrer del 2018 Informació i documents Ajuts de menjador Funcionament del servei Cost per escoles

Informació i documents

Informació general servei de menjador

Full de Seguiment trimestral dels alumnes amb gratuïtat o ajut individual de menjador

Imprès per presentar queixa o reclamació de menjador

Full de sol·licitud d'ajuts per a projectes educatius al menjador escolar per a les AMPA's de centres amb menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal

Bases i convocatòria ajuts per a projectes als menjadors escolars (per a AMPA's)

Inscripció Servei de Menjador Escolar

Comunicació de baixa o modificació de dades bancàries del servei de menjador

Justificació Falta Menjador Escolar