Serveis educatiusConsell Comarcal de la Selva

Menjador escolar

Menú escolar de febrer del 2018 Informació i documents Ajuts de menjador Funcionament del servei Cost per escoles

Funcionament del servei de menjador escolar

El reglament del menjador escolar dels centres gestionats pel Consell Comarcal de la selva regula el funcionament del servei en els seus aspectes generals, econòmics i d’administració.

A més cada centre ha d’elaborar un pla de funcionament específic, que ha d’aprovar el consell escolar de cada centre educatiu que defineix l’aplicació del reglament a cada situació específica del menjador escolar.

Tots els usuaris que tinguin algun dubte sobre algun aspecte del funcionament de menjador escolar o vulguin manifestar les seves queixes, suggeriments o reclamacions poden fer-ho enviant el document adjunt al correu electrònic de l’àrea d’ensenyament del Consell Comarcal de la Selva: educació@selva.cat

També ho poden enviar per correu ordinari a: Consell Comarcal de la Selva (passeig de Sant Salvador, 25-27 17430 Santa Coloma de Farners), o per fax al 972 84 08 04.

Per tal que l’escrit es pugui valorar i respondre cal que en cada reclamació hi figurin de manera clara les dades de la persona que presenta l’escrit d’acord amb el model adjunt.

Podeu trobar la normativa general del servei de menjador (i transport)  escolar a: https://seu.selva.cat/index.php?/carpeta-ciutadana.html