El sistema de sanejament depura les aigües residuals del municipi de Riudarenes.
Es troba situada al sud del nucli urbà, prop de la carretera de Santa Coloma de Farners (Coordenades UTM, x=476730, y=4629759).
Ocupa una superfície d’uns 1.500 m2 d’una parcel•la de 5.000 m2.
És una depuradora de tipus biològic convencional d’una sola línia.

DADES GENERALS

Administració actuant: Consell Comarcal de la Selva
Empresa explotadora: Sorea
Any de posada en marxa: 1.993
Població sanejada (hab): 1.581
Punt d’abocament: Rec Vallmadral
Conca: Tordera
Km col•lectors: 0,4
Nombre de bombaments: 0

DADES DE DISSENY

Cabal de disseny (m3/dia): 400
Població equ. disseny (hab): 2.000
DBO5 de disseny (mg/l): 300
DQO de disseny (mg/l): -
MES disseny (mg/l): 300
N disseny (mg/l): -
P disseny (mg/l): -
Potència instal•lada (Kw): 41
Potència contractada (Kw): 17
Rendiment DBO5 -
Rendiment DQO -
Rendiment MES -

 

Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca-web.gencat.cat/aca