SISTEMES DE SANEJAMENT

El Consell Comarcal de la Selva té assumida la gestió dels sanejament en alta d’onze municipis per delegació de competències i d’acord amb el conveni subscrit entre aquest Consell Comarcal i l’Agència Catalana de l’Aigua.

La gestió comarcal dels sistemes de sanejament en alta compren la gestió de les depuradores (EDAR), la xarxa de col•lectors i bombaments. També inclou el control i la inspecció dels abocaments, la tramitació dels expedients de permís d’abocament al clavegueram i de permís d’abocament amb camió cisterna.

Reglament dels sistemes públics de sanejament competència dels consell comarcal de la selva.

descarregaEl Reglament que regula els serveis públics de sanejament, és el Decret 130/2003, de 13 de maig.

 

GESTIÓ DE DEPURADORES

Els sistemes de sanejament gestionats pel Consell Comarcal són:

Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Maçanet, Riells i Viabrea, Sils, Vidreres, Vilobí d'Onyar, Riudarenes, Riudellots de la Selva i Hostalric.

- Donem servei a un total de 54.000 habitants de la comarca

- L’any 2013 s’han tractat 5.500.000 m3 d’aigües residuals

CONTROL D’ABOCAMENTS INDUSTRIALS D’AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA DE SANEJAMENT

El Consell Comarcal té competències pel que fa al control d’abocaments industrials a la xarxa de sanejament dels municipis citats anteriorment.

També té la competència d’autoritzar:

  • Els abocaments amb camió cisterna (tenen una durada de 5 anys)

Full de sol•licitud i documentació que cal presentar

  • La connexió dels abocaments d’aigües residuals al sistema de sanejament municipal (tenen una durada de 8 anys).

Full de sol•licitud

Documentació que cal presentar
 

Té competència inspectora i sancionadora:

  • L’objectiu principal és minimitzar la càrrega contaminant que arriba a les depuradores per tal de millorar la qualitat de l’aigua dels nostres rius i rieres.