Reunió dels directors dels centres escolars per preparar el nou curs

 

El Consell Comarcal de la Selva ha organitzat una sessió de treball amb els màxims responsables dels centres per fer una anàlisi del curs finalitzat i, alhora, presentar les novetats i les propostes de millores per al pròxim curs 2018/2019.


Després de la valoració de l’actual curs escolar, s’han donat a conèixer algunes de les propostes i novetats per al curs vinent com: el servei de menjador escolar –controls de monitoratge, auditories-, programa de revisió de menús escolars, subvencions AMPA’S per a menjadors educatius, convenis de menjador escolar amb les AMPAs, suport a alumnes amb necessitats educatives especials als menjadors, servei de transport escolar –nova adjudicació-, tramitació dels ajuts de menjador i transport –col•lectiu i AIDs.
En el transcurs de la sessió han intervingut altres àrees del Consell com la de Medi Ambient o Cultura, entre altres.


La sessió ha anat a càrrec dels responsables d’Educació del Consell Comarcal de la Selva: Jordi Solà –cap del departament de Serveis a la Ciutadania-, i els tècnics Joan Carles Codolà i Agustí Fernández, i la consellera d’Educació, Maria Àngela Cuatracases.


A la reunió hi han participat la major part dels directors dels centres escolars de la comarca de la Selva.
 

El president del Consell Comarcal de la Selva visita els alumnes que participen en el taller de robòtica durant l'horari de menjador de l'escola de Riudarenes

Salvador Balliu ha pogut veure in situ les activitats organitzades per l’AMPA de l’escola i subvencionades per l’ens selvatà
 


Aquesta subvenció anual es fa a les AMPA de les escoles usuàries del servei de menjador del Consell Comarcal per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019

 

El president del Consell Comarcal de la Selva ha visitat els alumnes que participen en el taller de robòtica durant l’horari de menjador escolar de l’escola Joaquim Boada de Riudarenes aquest dimecres al migdia. L’AMPA de l’escola de Riudarenes ha incorporat aquest curs 2017/2018 un taller de robòtica que es fa durant l’horari de menjador gràcies a la subvenció que ha rebut del Consell Comarcal de la Selva.


Aquesta activitat, que es coordina amb l’escola, es fa durant l’horari de menjador escolar dos dies a la setmana amb un grup de vint alumnes. Des de la seva posada en funcionament, aquesta iniciativa ha tingut una molt bona acollida entre els alumnes.

Per això, el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha volgut visitar in situ el menjador d’aquesta escola i conèixer de primera mà com està funcionant aquest projecte en el seu primer any de funcionament. Salvador Balliu ha recordat que “l’escola de Riudarenes, a l’igual que 30 centres educatius més de la comarca, es varen acollir a la convocatòria que varen obrir a finals del curs passat i que anava destinada exclusivament a finançar despeses o inversions que repercuteixin directament en el servei de menjador escolar.”

Així, d’una banda, es financen aquelles inversions en instal·lacions a la mateixa escola o en diferents tipus d’equipaments, sempre que estiguin relacionats amb activitats que es duguin a terme durant l’horari escolar; i, de l’altra, els projectes d’educació social i en el lleure durant l’horari de menjador escolar, que comportin la necessitat de subcontractar professionals o empreses per desenvolupar-los o la necessitat d’adquirir material o equipaments necessaris per dur-los a terme. En el cas de l’escola Josep Boada de Riudarenes, es va presentar un projecte de treballar les competències emocionals de l’alumne.

Balliu ha volgut incidir una vegada més, tal com ja va fer quan es va fer la presentació d’aquest projecte, en el fet que “s’exclouen totes aquelles despeses que comportin només la contractació de monitoratge durant l’horari de menjador sense que hi hagi un projecte consistent al darrere, així com la inversió en materials i utillatge relacionats amb la prestació del servei de cuina i menjador, que han d’anar a càrrec de l’empresa adjudicatària.” I és que, tal com ha recordat Balliu, aquests diners provenen del cànon de l’empresa que presta el servei de menjador escolar a les escoles gestionades pel Consell Comarcal. Aquest cànon són uns diners que, tal com assegura Balliu, “revertiran íntegrament a aplicar millores en aquest servei que té delegat el Consell Comarcal”.

Les convocatòries d’ajuts per a cadascun dels cursos seran de 120.000 €, amb una dotació màxima de 5.000 € per escola i curs


Les escoles el menjador de les quals és gestionat pel Consell Comarcal de la Selva han pogut accedir a una dotació màxima de 5.000 € per escola i curs. A cada curs s’invertiran un total de 120.000 €, i, per tant, el total de les convocatòries d’ajuts per al curs passat, l’actual 2017-2018 i el pròxim 2018-2019 serà de 360.000 €.


Així, el Consell Comarcal de la Selva destinarà un total de 360.000 € a projectes per als menjadors escolars en els propers tres anys. Aquesta convocatòria anual de subvencions anirà destinada a les AMPA de les escoles usuàries del servei de menjador del Consell Comarcal de la Selva.

 

Servei d'Educació del Consell Comarcal de la Selva: Convocatòria de Vaga 8 de novembre


Amb independència de la decisió que pugui prendre cada centre, des del Consell Comarcal de la Selva es garantiran els serveis mínims següents:

- Servei de transport escolar: al matí per a totes les parades i a la tarda només a les rutes que hagin tingut usuaris al matí.

Nota: Degut a la vaga convocada per demà dia 8 de novembre, hi pot haver incidències en el normal funcionament del transport escolar.

- Servei de menjador escolar: funcionament del servei, amb un terç de la plantilla de monitoratge, com a mínim.

El curs escolar 2017/2018 comença amb tota normalitat a la comarca de la Selva


Enguany, l’ens comarcal organitza el transport d’un total de 2100 nens de la Selva, distribuïts en 57 rutes


El curs escolar 2017/2018 ha començat amb tota normalitat a la comarca de la Selva. Un total de 21.453 alumnes han començat el curs escolar a la comarca de la Selva aquest dimarts, 12 de setembre. Aquests alumnes es reparteixen en un total de 1.061 grups d’educació infantil, educació primària, educació secundària i graus formatius de cicle mitjà i cicle superior.

Enguany, el Consell Comarcal de la Selva organitza el transport d’un total de 2100 alumnes, que es reparteixen en 57 rutes de transport. D’aquests alumnes que utilitzen el servei de transport, un total de 122 reben un ajut del 100 per cent del cost del servei, 166 se’ls ha atorgat un ajut del 50 per cent del cost del servei i la resta paguen el total del cost del servei. L’import inicial d’aquests ajuts que ja s’han atorgat suposen un total de 56.580 €.

Pel que fa als alumnes que utilitzaran el menjador escolar dels centres gestionats pel Consell Comarcal de la Selva, aquest curs són un total de 3700 nens. D’aquests, 579 disposen d’un ajut del cent per cent del cost del servei, 1.616 tenen un ajut del 50 per cent del cost del servei i la resta han de pagar el cost total d’aquest servei de menjador. Aquest curs, el Consell Comarcal de la Selva ha incrementat en un 30 per cent els ajuts de menjador. Així, l’import que es destina per als ajuts de menjador és de 1.302.000 €, una xifra que representa un 30 per cent més que l’any anterior en aquestes mateixes dates d’inici de curs.

Aquest nou curs escolar, l’ens comarcal gestiona el menjador d’un total de 31 escoles i llars d’infants. Pel que fa a la infraestructura d’aquests centres, és gairebé idèntica a la de l’any anterior, ja que no hi ha hagut gaires variacions.


Inici del curs escolar a les comarques gironines

Pel que fa al total de la demarcació de Girona, aquest nou curs arrenca amb un total de 120.598 alumnes, una xifra pràcticament igual a la de l'any passat. Els canvis més significatius es donen a educació infantil, on hi ha la davallada més gran fins ara: d'un
2,95 %. Els alumnes de 3 a 6 anys passen de 22.689 a 22.019. En canvi, les xifres de secundària es mantenen gairebé idèntiques a les del curs passat i arriben amb un total de 31.007 estudiants. Aquest curs escolar 2017/2018 hi hauran 120.598 alumnes a les aules.


 

El Consell Comarcal signa un conveni de col·laboració amb el Centre d'Educació Especial Ventijol per al finançament del servei de piscina escolar

 

El Consell i diversos ajuntaments col•laboraran durant els propers quatre anys en el manteniment del servei de piscina del centre

 

El Consell Comarcal de la Selva ha signat un conveni de col•laboració amb el Centre d’Educació Especial Ventijol de Blanes que permetrà el manteniment de la piscina escolar. Aquest acord permetrà que els alumnes provinents de diversos municipis de la comarca de la Selva amb discapacitats cognitives i motrius que els impedeixen assistir a l’escola ordinària dels seus pobles puguin gaudir de la realització d’activitats pedagògiques i, especialment, psicomotrius i de lleure a la piscina del centre. Per això, amb la signatura d’aquest conveni, que es va fer el passat 19 de juliol, tant el Consell Comarcal de la Selva com diversos ajuntaments de la comarca van manifestar la voluntat expressa de contribuir amb el Centre d’Educació Especial Ventijol per tal que es realitzin les actuacions necessàries i coordinar els ajuts financers disponibles per a possibilitar el manteniment de la piscina del centre escolar Ventijol.

La signatura del conveni ha anat a càrrec del president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, i el director de l’Escola d’Educació Especial Ventijol, Xavier Hernaéz. En el transcurs de l’acte de signatura, tots dos representants han destacat la voluntat que hi va haver des del primer moment per part del Consell Comarcal de la Selva i, també, per part de la majoria d’ajuntaments de la comarca de la Selva perquè aquests nens i nenes de diverses poblacions de la comarca amb discapacitats cognitives i motrius que els impedeixen assistir a l’escola ordinària dels seus pobles, i que requereixen més recursos humans i econòmics que la resta de centres, puguin fer activitats pedagògiques i, especialment, psciomotrius i de lleure a la piscina del centre.

Per això, des del Consell, tal com ha recordat Balliu: “En el Consell d’Alcaldes del mes de març es va acordar poder donar resposta a la petició que ens havia fet arribar l’escola per tal que aquests joves puguin realitzar activitats pedagògiques i, especialment psicomotrius i de lleure a la piscina del centre.” Finalment, això ha estat possible i a més del Consell Comarcal hi col•laboren diversos ajuntaments de la comarca.

El director del Centre, Xavier Hernaéz, i el mateix president del Consell, Salvador Balliu, han mostrat la seva satisfacció per haver aconseguit tirar endavant aquest conveni, que contribuirà favorablement en l’aprenentatge d’aquests alumnes i de les seves famílies.

Els ajuntaments faran una aportació econòmica anual amb liquidació prèvia del Consell Comarcal pel que fa al curs escolar 2015/2016, de 156,86 € per alumne empadronat en el seu municipi, i per al manteniment de la piscina escolar. El pagament de les aportacions econòmiques dels ajuntaments queda condicionat al fet que els ajuntaments signin els convenis respectius amb el Consell Comarcal, i es farà efectiu pel Consell Comarcal durant el mes d’agost, o, en cas que no sigui possible, un cop signat el conveni amb l’Ajuntament.

A més, el Consell Comarcal de la Selva serà l’encarregat de la coordinació entre els ajuntaments i la direcció del Centre d’Educació Especial Ventijol com a gestor del servei de piscina. Així mateix, realitzarà el pagament centralitzat al Centre de totes les aportacions econòmiques destinades a aquesta activitat, tant les aportades directament pel mateix Consell Comarcal com les rebudes dels diversos ajuntaments de la comarca.

Per la seva part, la direcció del Centre d’Educació Especial Ventijol facilitarà tota la informació requerida pel Consell Comarcal de la Selva i destinarà les aportacions econòmiques rebudes al manteniment de la piscina del centre escolar.

En l’acte també hi ha participat també la consellera d’Ensenyament, M. Àngela Cuatrecases; el director del Centre d’Educació Especial Ventijol, Xavier Hernáez; el gerent del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals; els responsables de l’AMPA del Centre i els tècnics d’ensenyament de l’ens comarcal.
 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.