Comissió permanent del Ple

Les funcions que ha de desenvolupar la comissió permanent del Ple del consell comarcal són les que marca l'article 17 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya:

Article 17 - La comissió permanent

Si el nombre de membres del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el nombre de membres que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. En cap cas no li pot atribuir les competències del ple a què fan referència les lletres a, b, c i g de l'article 14, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel títol V.
 
El Ple de la Corporació reunit en sessió extraordinària el dia 21 de juliol de 2015, va acordar, de conformitat amb l’article 17 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, entre d'altres acords, delegar a la comissió permanent del ple competències en matèria de contractació i patrimoni, en matèria de personal, en matèria de planificació, economia i hisenda i en matèria processal
 
La comissió permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva es reuneix mensualment, el 1r. i 3r. dimarts de cada mes  a les 10h excepte els 3r dimarts dels messos de març, juny, setembre i desembre que es reunieixen a les 13h.
 
Formen part de la comissió permanent del Ple:

 
 
 
 
 
 
 
 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.