Gestió cadastral

El Servei de Gestió Cadastral del Consell Comarcal de la Selva neix arran de la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Direcció General del Cadastre, a través de la Gerència Territorial del Cadastre de Girona, i el Consell Comarcal de la Selva, per a l’exercici de les funcions de gestió cadastral que afectin els béns immobles de naturalesa urbana ubicats en els municipis de la comarca que tinguin delegades les seves facultats de gestió tributària de l’Impost sobre béns immobles a favor del Consell Comarcal de la Selva, sense perjudici de la titularitat de les competències que, en les matèries objecte del conveni esmentat, corresponen a la Direcció General del Cadastre
L’exercici de funcions comprèn, entre altres:
  • Recepció de la documentació i assistència al contribuent en la formalització de declaracions de les alteracions cadastrals referents als béns de immobles de naturalesa urbana (models 902 i 902-S)
  • Comprovació de la documentació presentada relativa a les dades físiques, jurídiques o econòmiques
  • Realització de treballs de camp
  • Formalització dels requeriments que siguin necessaris per al compliment de les funcions pactades
  • Elaboració i lliurament de la documentació en suport i formats informàtics establerts per la Direcció General del Cadastre
  • Actualització cartogràfica
  • Tramesa a la Gerència Territorial de les dades i la documentació necessàries relatives al planejament urbanístic municipal
  • Col·laboració en l’obtenció de valors del mercat immobiliari en les zones i tipus d’immobles que sol·liciti la Direcció General del Cadastre

Dades de contacte:

Josep Pla Sanchez
Pg. Sant Salvador, 19
17430 Sta. Coloma de Farners
Tel. 972 84 01 78
http://www.selva.cat/tributs
 
Horari:  
De Dilluns a divendres de 9 a 14h

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.