Estratègia EDER

L’any 2007 el Consell Comarcal de la Selva va decidir iniciar un treball de desenvolupament territorial de la comarca de la Selva emprant les energies renovables com a protagonistes. Aquest procés es va iniciar consultant els possibles agents de la comarca implicats i valorant-ne la seva necessitat. Donada la bona resposta rebuda per part de tots ells (administració, entitats, sector empresarial, etc.), el Consell Comarcal de la Selva va decidir desenvolupar projectes per promoure el desenvolupament econòmic de la comarca entorn l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables.

Per dur a terme aquesta tasca d’una forma coherent i ordenada, tots els projectes que neixen en clau energètica s’estructuren sota una estratègia comuna amb el nom d’Estratègia per al Desenvolupament de les Energies Renovables a la comarca de la Selva (EDER). En els darrers anys són diferents els projectes que s’han desenvolupat, tots ells destinats a impulsar i realitzar accions per millorar el desenvolupament de la comarca, millora dels municipis, impuls de la biomassa, millora de l’ocupació i la competitivitat empresarial, etc.

D’entre els projectes de major envergadura, destaquen el projecte EDER-Empleaverde, que va permetre realitzar assessoraments empresarials, cursos formatius, jornades informatives, campanyes de sensibilització, etc., i projectes que encara s’estan gestant com un Centre d’Innovació i Aplicacions de la Biomassa a Santa Coloma de Farners, la creació de l’Agència Comarcal d’Energia, etc.

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale