Residus

El ritme de vida actual ens ha portat a generar una gran quantitat de residus que porten implícita una elevada despesa energètica de producció, transport, etc. Per tant, els residus són una font potencial d’energia i, alhora, de matèries primeres per als cicles productius quan són reciclats i recuperats (matèries primeres secundàries).

Actualment, cada ciutadà espanyol genera una mitjana uns 600kg de residus a l’any, és a dir, més de 1,5kg/dia.

Aproximadament el 60% dels residus van a parar directament a abocador, sense fer cap tipus de recuperació o reciclatge.

Us facilitem a continuació algunes idees de com podeu generar menys residus, recuperar matèries primeres o recursos dels propis residus, etc. Cal, però, que cada ciutadà hi posi el seu granet de sorra, ja sigui adquirint nous hàbits de compra, reduït la producció de residus a casa, separant activament els residus per poder ser posteriorment reciclats, etc. Totes aquestes actituds ens portaran a reduir, també, la despesa energètica del país.

Una correcta gestió dels residus (reducció, reutilització, reciclatge i valorització energètica) podria evitar l’abocament del 90% de les deixalles.

A continuació us faciliem alguns consells sobre els residus i la seva implicació energètica:

Reducció de residus
Reutilització i reciclatge
Valorització energètica
Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale