El carbó

El carbó engloba diferents minerals rics en carboni, tot i que també conté quantitats variables d’hidrogen, oxigen, nitrogen, sofre i altres elements. La seva formació prové, igual com amb el petroli, de la descomposició de matèria orgànica vegetal acumulada en zones pantanoses fa milions d’anys.

Segons la seva duresa, existeixen diferents tipus de carbons, alguns de major qualitat, com l’antracita i l’hulla, i altres de menor com el lignit i la torba, que no han patit tot el procés de transformació. El carbó va ser la font d’impuls de la industrialització a principis del s.XX, però ha anat essent substituït progressivament pel petroli. Actualment, el seu principal ús és per a la producció elèctrica, per a la indústria siderúrgica i per a calefacció.

El poder energètic del carbó és força elevat : 8 Kwh/kg

El carbó produeix grans emissions de CO2 i de SO2 i NOx, responsables de la pluja àcida

Actualment s’estima que queden reserves de carbó per al voltant de 125 anys

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale