El gas natural

Tot i que generalment es troba associat als jaciments de petroli, es tracta de mescles de gasos combustibles, hidrocarburats o no, que pot provenir també de volcans, etc. En general, el component principal és el metà (75-95%), però també presenta butà, propà i età, sempre en petites quantitats. A nivell de contaminació, és el combustible natural més net, que ofereix menys emissions de CO2, no produeix partícules sòlides, el rendiment és elevat, etc.

Les reserves de gas natural s’estimen per a uns 60 anys

 

El gas butà, cada vegada menys utilitzat pel desenvolupament de les xarxes de gas natural, prové del petroli i es distribueix en bombones. El butà s’introdueix a les típiques bombones taronges a gran pressió i esdevé líquid. Per extreure’l, a sobre de les bombones s’hi col·loca un reductor de pressió, que mitjançant un tub flexible es condueix el gas cap als electrodomèstics.

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale