L’energia a la societat actual

El dia a dia de la nostra societat, i en general la vida a la terra, es basa en l’energia, que és present a tot arreu: moviment, il·luminació, escalfament, etc. Sense energia, la nostra manera de ser i estar s’ensorraria: podem dir que l’energia mou el món! Per tant, estem obligats a captar energia per poder desenvolupar-nos. Actualment, les fonts energètiques es basen en els combustibles fòssils, però les perspectives respecte als s.XIX i XX són molt diferents.

El   futur   més  immediat   ens planteja que els combustibles fòssils s’enrariran i s’encariran a un ritme probablement superior al del desenvolupament de fonts energètiques alternatives. Alhora, els processos combustius d’aprofitament d’aquestes fonts energètiques també haurà de canviar, ja que estem introduint importants canvis en la composició de l’atmosfera.

La nostra societat ha d’iniciar, i de fet ja ho està fent, un canvi cap a un nou model energètic, on tot sembla apuntar que el vector elèctric serà el gran dominant. Aquest fet provocarà canvis, tant en els hàbits quotidians com en el territori, on no es disposarà de les quantitats d’energia que hem tingut fins ara.

Estem anant cap a un model on s’imposarà la gestió de la demanda, per damunt de la tradicional gestió de l’oferta. L’eficiència, l’estalvi i la suficiència són tres reptes sociològics que caldrà assolir i que aniran de la mà de les fonts d’energia renovables.

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale