La cogeneració

Malgrat no ser estrictament una energia renovable, la cogeneració és el procediment pel qual s’obté simultàniament energia elèctrica i energia tèrmica (aigua calenta, vapor, etc.). El principal avantatge és la major eficiència energètica del procés, ja que s’aprofita tant el calor com l’energia mecànica d’un mateix procés. Fins i tot, existeixen tecnologies que permeten fer trigeneració, és a dir, obtenció d’electricitat, fred i calor. Avantatges de la cogeneració:

- Major eficiència energètica en front de sistemes de generació convencionals.

- Menor consum d’energia.

- Menor producció de contaminants i gasos d’efecte hivernacle.

- Generació al mateix punt de consum (no hi ha pèrdues).

- Menor transport en les xarxes elèctriques.

Si un sistema de generació elèctric convencional té un rendiment del 30-35%, la cogeneració eleva aquest valor fins al 80-90% si es pot aprofitar tot el calor i electricitat.

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale