www.selva.cat   Contactar
RSS

 

El passat 20 de març es va celebrar al Consell Comarcal de la Selva la Jornada de participació del Pla comarcal de sostenibilitat de l’aigua, que tenia per objectiu debatre les línies estratègiques que defineixen aquest pla, consensuar-ne el seu contingut i definir la prioritat de les seves accions.

 

A l’acte hi van assistir 31 persones, [...]

Durant aquest segon trimestre de 2007 el Consell Comarcal de la Selva ha signat un conveni marc de cooperació científica amb la Universitat de Girona per al desenvolupament del projecte. Així mateix, s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona per dur a terme el Pla d’estalvi [...]

Amb l’objectiu de planificar les accions que el projecte SELWA ha d’executar en els diversos àmbits vinculats amb l’aigua, es redacten plans d’actuació per a cada línia de treball que permetran executar les accions de forma ordenada i lògica.

Durant aquest trimestre s’ha redactat el primer d’aquests plans, corresponent a la línia de treball per [...]

Durant aquests darrers mesos han finalitzat les obres de restauració i adequació per a l’ús públic de diversos espais de la comarca estretament vinculats a l’aigua. Tots aquests treballs s’han realitzat a partir de mòduls d’Escola Taller i Tallers d’Ocupació coordinats pel Consell Comarcal, juntament amb els ajuntaments de Fogars de la Selva, Riudarenes i [...]

Utilitzant l’aigua com a element diferenciador d’aquesta comarca, l’àrea de Dinamització Econòmica i Turisme del Consell Comarcal promou el desenvolupament d’un producte integrat de turisme cultural i ecològic vinculat al concepte de l’aigua.
 Es tracta d’un projecte ja en marxa que pretén posicionar la Selva dins del mercat del turisme cultural i ecològic nacional, accedint a [...]

Seg »