www.selva.cat   Contactar
RSS

 

El poble de Riudellots de la Selva ha patit al llarg de la seva història nombroses inundacions, fins al punt que el poble es va haver de traslladar a un altre lloc per evitar-les. L’e-ruta (ruta electrònica per smartphones) de Riudellots és un recorregut  interactiu pel municipi que permet descobrir el perquè d’aquestes inundacions en clau de [...]

La ruta electrònica “e-ruta” de l’estany de Sils és disponible des d’aquest estiu per dispositius iPhone. L’e-ruta ofereix un itinerari guiat i interpretat que permet descobrir els paisatges de l’estany: les llacunes, els canyissars, els herbassars de grans càrexs, els prats de dalls, els bosquetons inundables, les plantacions de pollancres i plàtans, etc.
A través de l’itinerari [...]

El  passat  dimarts  24  de  maig  des del SELWA es va impartir una sessió de formació a l’Escola de Capacitació Agrària i Forestal Casa Xifra, a Santa Coloma de Farners, relacionada amb les oportunitats que ofereix el model de turisme ecològic-cultural que es desenvolupa a la comarca de la Selva al voltant de la marca de [...]

El  passat  17  d’abril  es  va inaugurar la e-ruta de Riudellots de la Selva que porta per títol “Inundació!”. L’acte, que va ser presidit per l’alcaldessa de Riudellots de la Selva (Montserrat Roura) i pel conseller de promoció local del Consell Comarcal de la Selva (Josep Antoni Frias),  va constar d’unes presentacions a la Casa de Cultura [...]

El  passat  dissabte  6  de  febrer  es  va inaugurar a Sils la segona e-ruta del Territori Museu de l’Aigua titulada “La porta de l’infern”. A l’acte hi van assistir nombroses personalitats, encapçalades pel Conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, l’alcalde de Sils, Martí Noguer, i el president del Consell Comarcal de [...]