www.selva.cat   Contactar
RSS

 

Després  dels  bons  resultats  obtinguts  durant  el 2010 amb l’execució d’un projecte de recuperació ambiental de les ribes de la Tordera i la riera d’Arbúcies a Hostalric, l’Ajuntament d’aquesta vila selvatana, amb la col·laboració del SELWA, ha apostat per ampliar les actuacions i millorar la qualitat dels boscos de ribera en altres àrees. El projecte ha gaudit [...]

Una  de  les línies de treball del projecte SELWA que es varen planificar per al present trienni va ser l’estudi dels serveis d’abastament d’aigua a la comarca. En el butlletí del SELWA del gener ja us varem informar que estavem diagnosticant els serveis d’abastament per fer propostes de millora, i ara ja estem en disposició d’anunciar-vos [...]

Malauradament estem molt acostumats a llegir notícies sobre la desaparició i la destrucció d’hàbitats naturals, esperialment relacionats amb l’aigua. La pèrdua d’hàbitats aquàtics és un greu problema ambiental lligat a l’home i la societat actual, però també és cert que hi ha exemples de creació de nous ecosistemes importantíssims per a la preservació de la biodiversitat. Es [...]

Com  ja  us  hem  comentat  en  diverses  ocasions,  des  del projecte SELWA estem treballant en un projecte de creació d’una “ruta de la Tordera”, un projecte per posar en valor els territoris drenats per aquest riu tant interessant, l’evolució del qual va protagonitzar la temàtica de l’anterior butlletí. Aprofitant aquest fet, i amb l’objectiu de mostrar-vos alguns exemples de [...]

La  Tordera  és,  i  ha  estat  sempre,  un  riu  d’importants  valors  ecològics i socials. Si bé és cert que durant els anys del desenvolupament industrial va patir importants afectacions i impactes, actualment ens trobem en un esperançador procés de recuperació, especialment a partir de l’any 2001. Tenint en compte que des del SELWA s’està promovent un [...]

Seg »