www.selva.cat   Contactar
RSS

 

El poble de Riudellots de la Selva ha patit al llarg de la seva història nombroses inundacions, fins al punt que el poble es va haver de traslladar a un altre lloc per evitar-les. L’e-ruta (ruta electrònica per smartphones) de Riudellots és un recorregut  interactiu pel municipi que permet descobrir el perquè d’aquestes inundacions en clau de [...]

La ruta electrònica “e-ruta” de l’estany de Sils és disponible des d’aquest estiu per dispositius iPhone. L’e-ruta ofereix un itinerari guiat i interpretat que permet descobrir els paisatges de l’estany: les llacunes, els canyissars, els herbassars de grans càrexs, els prats de dalls, els bosquetons inundables, les plantacions de pollancres i plàtans, etc.
A través de l’itinerari [...]

Aprofitant la celebració, aquesta setmana, del dia mundial de les zones humides, us volem convidar a rellegir una de les publicacions que més ha atret l’atenció a la nostra web, dedicada precisament a espais humits de la comarca que han estat restaurats i posats en valor per al seu us social.
Les zones humides que trobareu [...]

Després  dels  bons  resultats  obtinguts  durant  el 2010 amb l’execució d’un projecte de recuperació ambiental de les ribes de la Tordera i la riera d’Arbúcies a Hostalric, l’Ajuntament d’aquesta vila selvatana, amb la col·laboració del SELWA, ha apostat per ampliar les actuacions i millorar la qualitat dels boscos de ribera en altres àrees. El projecte ha gaudit [...]

El passat divendres 16 de desembre l’Associació Hàbitats va presentar públicament l’Informe RiusCat 2011 sobre l’estat de salut dels rius i rieres de Catalunya. Aquest informe ha estat realitzat a partir de les inspeccions realitzades per centenars de grups de voluntaris del Projecte Rius a Catalunya i es configura com una important radiografia de la [...]

Seg »