Contacte | Butlletí Núm. 6 - Novembre 2010
Un compromís amb l'aigua
imatge

Què és la Directiva Marc de l’Aigua?


Notícies
imatge_noticia Reunió de seguiment del projecte de “Ruta de la Tordera”

imatge_noticia El SELWA participa al congrés CONAMA10 de Madrid

imatge_noticia L’exemple de desenvolupament territorial al voltant de l’aigua a la Selva presentat a alumnes de ciències ambientals de la UdG

imatge_noticia Jornada tècnica “La gestió de les zones humides” i projecte de recuperació d’hàbitats a l’Estany de Sils

imatge_noticia Aprovació de la planificació hidrològica que ha de millorar la qualitat de l’aigua i garantir-ne la demanda fins el 2027

imatge_noticia Renovació de la canonada d’abastament d’aigua a Santa Coloma, Sils, Riudarenes i Vidreres

imatge_noticia Blanes instal·larà un nou sistema de recollida d’aigües pluvials a la Plantera

imatge_noticia L’Onyar és protagonista del I Concurs de Fotografia Digital MoltxViure

Agenda
imatge_agenda desembre Programació d’activitats de l’Aula de l’Aigua de desembre
imatge_agenda 1-9 de desembre Exposició itinerant a l’ajuntament d’Hostalric: Aigua en equilibri
imatge 16 de desembre Jornada tècnica: Estat actual de la gestió de sòls i aqüífers contaminats a Catalunya
Altres informacions de l'agenda
banner.jpg
logos