Xarxa de Serveis Integrals per a l'OcupacióConsell Comarcal de la Selva

Recursos laborals

Canals de recerca de feina

Quantes més maneres de buscar feina coneguis, més oportunitats tindràs perquè podràs accedir a més quantitat i més varietat d’ofertes. A continuació hi ha una relació dels canals de recerca de feina que més s'utilitzen:

 Xarxa de coneguts i familiars. És important aprofitar els contactes que tenim, informar-los que s’està cercant feina i anar ampliant la xarxa al màxim (el que antigament es coneixia com a "donar veus"), ja que l'empresa sovint prefereix contractar persones de qui tenen referències.

Xarxes socials o networking. És una xarxa de contactes professionals a través de portals d'internet específics que permeten conèixer empreses i que ens coneguin. Les més representatives són les que podeu veure tot seguit, però a l'apartat específic us hem afegit moltes més.

Segons les tendències del mercat, els portals d'aquest tipus ja estan esdevenint la primera font de recerca de candidats i candidates de moltes empreses.

Web empreses Actualment la majoria d'empreses disposen de pàgina web pròpia, i és freqüent trobar un apartat específic que publicita les vacants o ofereix l'opció d'enviar el CV.

Webs laborals de temàtica general amb ofertes de feina de tot tipus i de tots els sectors, i altres temàtiques per a feines d’un determinat sector (de l’àmbit social, per exemple). Teniu més informació a l'apartat específic.

Ens públics La majoria d’Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i similars acostumen a tenir una àrea de promoció econòmica que sol inclou-re un servei d'orientació laboral i una borsa de treball, o bé un àrea de recursos humans que gestiona l'oferta pública . Així doncs, caldrà informar-se sobre l’existència d’aquests serveis i conèixer-ne el protocol per a inscriure-s’hi. L’avantatge de les borses de treball dels Ajuntaments i Consells Comarcals rau en el fet que acostumen a tenir ofertes de feina properes al lloc de residència.

Oferta pública d'ocupació. S’accedeix a les convocatòries segons el que especifiquin les bases: concurs oposició (aportació de mèrits més procés de selecció), concurs de mèrits, o proves de selecció. La informació sobre les vacants es publica als Butlletins Oficials de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Col•legis professionals, associacions, ONGs, gremis, sindicats... Als respectius webs es poden trobar ofertes específiques del sector o sectors als quals ens adrecem. Caldrà tenir en compte que per accedir a les ofertes de feina dels col•legis professionals s'ha d'estar col•legiat.

 Premsa escrita especialitzada Són aquells diaris i revistes amb informació sobre ofertes de treball (tot i que la tendència és a la seva desaparició). Alguns exemples són els anuncis classificats de La Vanguardia, El País, El Punt Diari...

Autocandidatura Es tracta de presentar la pròpia candidatura, i té les característiques següents:

S’hi expressen les demandes de persones que s’ofereixen per a realitzar un determinat tipus de feina. Poden aparèixer publicats als mitjans de comunicació generals o especialitzats, es poden penjar en taulers de llocs públics (com ara comerços, clubs de la feina...) i fins i tot en algunes pàgines web.

Empreses de selecció. Es delega el procés de selecció a especialistes en recursos humans per tal de trobar el perfil més adequat per una determinada feina. Els processos duts a terme per aquestes empreses acostumen a ser molt complerts (entrevistes individuals i grupals, proves psicotècniques...) i al final de tot proposen tres persones candidates per a que qui contracta esculli un/a. Al directori podeu trobar el llistat de les que estan ubicades a la Selva i rodalies.

Empreses de Treball Temporal (ETT's). Es delega la contractació a aquest tipus d'empreses (la persona treballa per A, però està contractada per B). Per accedir als processos de selecció d'una ETT cal presentar el CV en persona, o bé emplenar les dades telemàtiques via web.  Degut al desconeixement que sol haver-hi sobre la manera de treballar d'aquestes empreses, s'ha afegit un apartat especial on trobareu més informació. Al directori podeu trobar el llistat de les que estan ubicades a la Selva i rodalies.

Creació d'empresesOferta publica del Consell