Xarxa de Serveis Integrals per a l'OcupacióConsell Comarcal de la Selva

Recursos laborals

La carta de presentació

La carta de presentació té com a objectiu principal despertar una expectativa positiva sobre el currículum, a més a més de manifestar explícitament l’interès per l’empresa i per obtenir una entrevista personal. Per tant, cal decidir amb cura què volem transmetre i de quina manera.

El seu contingut pot variar en funció de si s’envia com a resposta a un anunci o per iniciativa pròpia (autocandidatura). Alguns requisits que ha de complir qualsevol carta de presentació són:

ESTRUCTURA DE LA CARTA

Encapçalament

Paràgrafs

Tancament

 

MODEL DE CARTA PRESENTACIÓ: AUTOCANDIDATURA

 Montse Cerco Feina
C/ Gran, 22, 3r-2a
17XXX La Selva d’Oportunitats
662.45.87.XXmontsecf@feina.cat
 
El Cim Més Alt
Sr. Jaume Busco Personal
C/ Nàpols 15
17XXX La Selva de Feina

La Selva d'Oportunitats, 10 de XXXX de XXXX.

 Benvolgut Sr. Busco Personal,

 Prenc la iniciativa d’escriure-li la present carta perquè tinc coneixement dels seus materials d’alta tecnologia i de la tasca d’innovació continuada de la seva empresa, fet que em motiva a poder col•laborar amb vostès.

 Com podrà comprovar al currículum que li adjunto, tinc fet el Cicle Formatiu de Grau Superior en disseny de materials esfèrics curvilinis. A més a més, i degut a la meva àmplia experiència en escalada en gel, he estat responsable de la secció de muntanya a la botiga Collsacabra & Go., la qual cosa m'ha permès adquirir una gran facilitat per a la comunicació interpersonal i la negociació.

 Li agrairia que em rebés en una entrevista a fi de poder ampliar la meva història professional.

 A l’esguard, doncs, de les seves notícies, aprofito per a saludar-lo ben atentament,

 Cordialment,

 Montse Cerco Feina

 

MODEL DE CARTA PRESENTACIÓ: RESPOSTA ANUNCI

 Montse Cerco Feina
C/ Gran, 22, 3r-2a
17XXX La Selva d’Oportunitats
662.45.87.XXmontsecf@feina.cat
 
El Cim Més Alt
Sr. Jaume Busco Personal
C/ Nàpols 15
17XXX La Selva de Feina

 

La Selva d'Oportunitats, 10 de maig de XXXX.

Benvolgut Sr. Busco Personal,

He llegit amb interès l’anunci publicat al diari La Notícia, del dia 4 de maig, en què sol•liciten un/a dissenyador/a de materials esfèrics curvilinis de muntanya.

Tal com demanen, tinc fet el Cicle Formatiu de Grau Superior respectiu, i sobrada experiència en escalada. A més a més, he estat responsable de la secció de muntanya a la botiga Collsacabra & Go., la qual cosa m'ha permès adquirir una gran facilitat per a la comunicació interpersonal i la negociació.

Per tot això, li demanaria que tinguessin en compte la meva candidatura per a aquest procés de selecció.

Moltes gràcies per l’atenció. Atentament,

Montse Cerco Feina

Creació d'empresesOferta publica del Consell