Xarxa de Serveis Integrals per a l'OcupacióConsell Comarcal de la Selva

Recursos laborals

El Currículum Vitae

La paraula currículum prové del llatí "cursus", que significa carrera. Vitae fa referència a allò que és propi de la vida. Actualment s’entén com la història d’una persona en relació a la seva formació, experiència laboral i competències personals.  És el primer contacte amb l’empresa, per tant ha de ser:

ESTRUCTURA DEL CURRÍCULUM

Les dades del currículum cal que estiguin organitzades per tal que sigui fàcil fer-se una imatge professional ràpida de la persona. A continuació exposem l'estructuració estàndar, però els apartats poden anar en diferent ordre segons els que ens convingui remarcar:

DADES PERSONALS

FORMACIÓ (REGLADA I NO REGLADA)

 EXPERIÈNCIA LABORAL/PROFESSIONAL

Es tracta de les diferents experiències laborals que hem tingut, ja sigui amb contracte o sense, tsques de voluntariat, etc. En funció de la feina a la que optem, s’haurà de decidir quina informació cal mantenir i quina no,  així com la manera de distribuir-la. Per a cada experiència professional s'hauria d’incloure:

IDIOMES

S'ha d'especificar el nivell de cada un dels idiomes (si és entès, parlat i escrit). Si es disposa d'algun títol oficial o s’ha fet alguna estada a l’estranger, convé que quedi detallat.

INFORMÀTICA

Han de constar els sistemes operatius i els programes informàtics que es coneixen, detallant-ne el nivell per a cadascun d’ells (també certificat AcTIC si el tenim). Actualment també és interessant comentar si som usuaris/àries de les xarxes socials, especialment si ens adrecem a ofertes de feina de tipus administratiu o telemàtic.

ALTRES DADES D’INTERÈS

Es poden indicar dades que poden interessar i que no tenen cabuda en altres apartats, tals com

 Pots generar el teu propi currículum fent servir aquest enllaç: http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/index.html#

UN COP FET, QUÈ MÉS FER?

Torna a llegir amb atenció el CV i fes-te les següents preguntes:

Per avaluar tota aquesta informació, et recomanem que deixis llegir el teu currículum a terceres persones.

Us adjuntem dos vídeos per acabar aquest apartat:

Aquest material ha estat redactat en col.laboració amb l'Oficina Jove de la Selva (servei de treball).

 

Creació d'empresesOferta publica del Consell