Xarxa de Serveis Integrals per a l'OcupacióConsell Comarcal de la Selva

Recursos laborals

L'objectiu professional

Quan busquem feina és molt important tenir clar en quina o en quines ocupacions volem treballar. És evident que la necessitat econòmica fa fa que s'hagi d'optar per la primera oportunitat laboral que es presenta, però això no és incompatible amb saber què volem/podem fer.

Les tres preguntes bàsiques per iniciar aquest procés són:

De fet, és un exercici d'autoconeixement professional i personal (què volem -interessos i motivacions- i què podem fer -aptituds, actituds, formació, experiència...) al que li segueix un procés de presa de decissions que concreti els objectius professionals a curt, mitjà i llarg termini.

Per definir l'objectiu professional us pot ser d'utilitat el següent enllaç.

Podeu veure també un vídeo :

 FEINES I ESPECIALITATS FORMATIVES

Totes les ocupacions comporten, entre altres:

Per tant, és important que també ens informem sobre aquests aspectes per saber què estaríem disposats a fer i què no (viatjar per tot el món varis mesos a l'any? treballar caps de setmana? estar de cara al públic?...)

El següent enllaç us ajudarà a conèixer millor les diferents feines (coneixements i competències que requereix cada ocupació): Veure web

I aquest altre especifica les especialitats formatives agrupades per famílies: Veure web

Però si voleu fer un exercici pràctic, podeu realitzar aquest test i veure les fitxes de les ocupacions: Veure web

O bé visionar aquests vídeos on s'explica les característiques de determinats sectors o  ocupacions: http://w27.bcn.cat/porta22/cat/searchAdvanced.do

Creació d'empresesOferta publica del Consell