www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 214646
Tipus de bé habitatge
Municipi Sant Hilari Sacalm
Inscripció Inscrita al Tom 3366, Llibre 154 de Sant Hilari Sacalm, Finca 4552, Foli 98.
Descripció “URBANA: FINCA ESPECIAL NUMERO TRES.- CASA número tres, del total edificio sito en el término municipal de Sant Hilari Sacalm, situado en la calle Vic, esquina calle Guilleries. Se compone de una planta sótano destinada a garaje y caja de escalera, ocupando sesenta y tres metros setenta y tres decímetros cuadrados útiles, planta baja distribuida en recibidor, distribuidor, lavabo, cocina, comedor-estar y caja de escalera, ocupando la superficie útil de cincuenta y dos metros cincuenta y siete decímetros cuadrados, más un porche de diez metros quince decímetros cuadrados y porche de entrada de dos metros setenta y ocho decímetros cuadrados y planta primera, que se compone de distribuidor, cuatro dormitorios y dos baños, y tiene una superficie útil de cincuenta y ocho metros diecisiete decímetros cuadrados más un porche de tres metros dieciséis decímetros cuadrados y un balcón de dos metros treinta y seis decímetros cuadrados. La superficie útil total es de ciento setenta y cuatro metros cuarenta y siete decímetros cuadrados y de los porches y balcón de dieciocho metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados. Tiene además este departamento una porción de terreno o jardín en su parte delantera, que ocupa una superficie de treinta metros cuadrados. LINDANTE todo en junto, tomando por frente su acceso, por dicho frente con paso común que da a la calle Vic, por la derecha entrando, con el departamento número dos, por detrás con el paso peatonal y rodado de la propia comunidad de acceso a los garajes, y por la izquierda, con el departamento número cuatro. Tiene un coeficiente de nueve enteros nueve centésimas por ciento.” Li correspon la referència cadastral 9068106DG5396N0003FH
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 8 de Març del 2019
Valoració 199.222,67
Càrregues CAP
Oferta mínima 99.611,34

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva