www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Maçanet de la Selva
Subhasta d'un solar a Vidreres
Subhasta d'un habitatge a Santa Coloma de Farners
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Venda directa del bé amb número d'expedient: 220090
Tipus de bé habitatge
Municipi Vidreres
Inscripció Inscrita al Tom 3433, Llibre 221 de Vidreres, Finca 6401, Foli 64.
Descripció URBANA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en la parcela número QUINIENTOS DIECISIETE de la Urbanización La Goba, hoy calle La Luna, número treinta y cinco del término de Vidreres. Compuesta de planta baja, destinada a garaje con una superficie construida de veintinueve metros, veinte decímetros cuadrados y a vivienda compuesta de salón-comedor, cocina, dos baños y tres habitaciones con vestidor, con una superficie construida de ciento veinte metros cuadrados, siendo la superficie construida total de ciento cuarenta y nueve metros veinte decímetros cuadrados y con cubierta de tejado. Se halla levantada sobre una porción de terreno de superficie seiscientos metros cuadrados, de que la edificación ocupa ciento cuarenta y nueve metros veinte decímetros cuadrados, estando el resto del terreno sin edificar destinado a jardín y zona de paso. LINDA al Norte, con parcela número quinientos quince, por el Este, con calle de la Urbanización, al Sur, con parcela número quinientos diecinueve, y al Oeste, con parcela número quinientos dieciséis. Le corresponde un coeficiente de participación en los gastos de urbanización, de mil quinientos cincuenta y dos diez milésimas por ciento. Li correspon la referència cadastral 4176909DG8247N0001ML
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 8 de Març del 2019
Valoració 186.505,97
Càrregues CAP
Oferta mínima 93.252,99

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva