www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 171137
Tipus de bé solar
Municipi Riells i Viabrea
Inscripció Inscrita al Tom 1604, Llibre 27 de Riells i Viabrea, Finca 1268, Foli 54.
Descripció “URBANA: PARCELA en término municipal de Riells i Viabrea, Urbanización Junior Park, con el número DIECISIETE. Mide ochocientos trece metros cuadrados. LINDA al frente Nordeste, con calle Sorolla, por la derecha entrando Oeste y Suroeste, con parcela número dieciséis, por la izquierda Este, con parcela número dieciocho y al fondo Sureste, con parcela número nueve. “ Li correspon la referència cadastral 1699622DG6119N0001AS
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 8 d'Abril del 2019
Valoració 27.554,98
Càrregues 14.242,17
Oferta mínima 6.656,41

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva