www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Venda directa del bé amb número d'expedient: 207619
Tipus de bé solar
Municipi Caldes de Malavella
Inscripció Inscrita al Tom 2777, Llibre 142 de Caldes de Malavella, Finca 6083, Foli 141.
Descripció “URBANA: PARCELA NUMERO 44 -782 DE LA URBANIZACIÓN CAN SOLA GROS 2ª FASE. PORCION DE TERRENO procedente del Manso Sola, en el término de Caldes de Malavella. Tiene forma casi rectangular y ocupa una superficie de quinientos cinco metros dieciséis decímetros cuadrados. LINDA al frente Oeste, en línea de dieciséis metros quince centímetros, con calle, por la derecha entrando Sur, en línea de treinta metros sesenta y seis centímetros, con la parcela número 781, por la izquierda Norte, en línea de treinta metros noventa y dos centímetros, con la parcela número 783, y la fondo Este, en línea de dieciséis metros cuarenta y ocho centímetros, con límite de finca. Le corresponde un coeficiente en los gastos de urbanización, de treinta y tres mil seiscientas una diez milésimas de entero por ciento.” Li correspon la referència cadastral 4129211DG8342N0001PI.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 21 de Maig del 2019
Valoració 64.517,60
Càrregues CAP
Oferta mínima 32.258,80

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva