www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Venda directa del bé amb número d'expedient: 98080
Tipus de bé plaça de parking
Municipi Sant Hilari Sacalm
Inscripció Inscrita al Tom 3188, Llibre 141 de Sant Hilari Sacalm, Finca 4927/1, Foli 185.
Descripció “URBANA: UNA CUARTA AVA PARTE INDIVISA DEL TOTAL ELEMENTO NÚMERO UNO o local en planta sótanos, destinado al aparcamiento para vehículos o garaje, al que se accede directamente desde la plaza pública, cuya participación indivisa se concreta en la PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO TRES que tiene una superficie de diez metros sesenta decímetros cuadrados y LINDA, al frente, con pasillo de maniobra, por la derecha entrando, con plaza de aparcamiento número cuatro, a la izquierda entrando, con muro de cerramiento y al fondo, con zona medianera.” Li correspon la referència cadastral 9265105DG5396N0022PY
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 18 de Juny del 2019
Valoració 10.447,75
Càrregues 1.862,22
Oferta mínima 4.292,77

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva