www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Subhasta del bé amb número d'expedient: 235033
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Caldes de Malavella
Inscripció finca 6513, inscrita al tom 3192, llibre 177 de Caldes de Malavella, foli 23.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció URBANA: PARCELA NUMERO 6-E. PORCION DE TERRENO en término municipal de Caldes de Malavella, Urbanización Malavella Park. Mide una superficie de mil trescientos setenta y nueve metros cuadrados. LINDA al Norte, con parcela número 7-E, al Sur con parcelas números 3-E, 4-E y 5-E, al Este, con calle y al Oeste, con la parcela número 22-E. REFERÈNCIA CADASTRAL: 3693609DG8239S0001DA
Fotografia
Valoració 46.467,00
Càrregues CAP
Tipus 46.467,00