Passeig de Sant Salvador,19
17430 Santa Coloma de Farners
972 84 01 78
972 84 21 01
scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

Subhasta del bÉ amb número d'expedient: 235033
Tipus de bé solar
Municipi Caldes de Malavella
Inscripció finca 6513, inscrita al tom 3192, llibre 177 de Caldes de Malavella, foli 23.
Descripció URBANA: PARCELA NUMERO 6-E. PORCION DE TERRENO en término municipal de Caldes de Malavella, Urbanización Malavella Park. Mide una superficie de mil trescientos setenta y nueve metros cuadrados. LINDA al Norte, con parcela número 7-E, al Sur con parcelas números 3-E, 4-E y 5-E, al Este, con calle y al Oeste, con la parcela número 22-E. REFERÈNCIA CADASTRAL: 3693609DG8239S0001DA
Fotografia
Data 0 de del 0 a les: 0:00h
Lloc A la sala de plens del Consell Comarcal de la Selva
Valoració 46.467,00
Càrregues CAP
Tipus 46.467,00