Passeig de Sant Salvador,19
17430 Santa Coloma de Farners
972 84 01 78
972 84 21 01
scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

Subhasta del bÉ amb número d'expedient: 179996
Tipus de bé solar
Municipi Riells i Viabrea
Inscripció FINCA Número 1498, inscrita al tom 1630, llibre 31 de Riells i Viabrea, foli 43.
Descripció “URBANA: Parcela en el término municipal de Riells i Viabrea, Urbanización Junior Park, bajo el número doscientos sesenta y cuatro. Mide novecientos sesenta y seis metros sesenta decímetros, equivalentes a veinticinco mil quinientos ochenta y tres palmos cuadrados. LINDA al frente, con calle Murillo, por la derecha entrando, con parcela número doscientos cuarenta y cinco B, por la izquierda, parcela número doscientos sesenta y al fondo, con calle Azorin.” REFERÈNCIA CADASTRAL: 1400331DG6210S0001IP
Fotografia
Data 0 de del 0 a les: 0:00h
Lloc A la sala de plens del Consell Comarcal de la Selva
Valoració 23.629,20
Càrregues cap
Tipus 23.629,20