Passeig de Sant Salvador,19
17430 Santa Coloma de Farners
972 84 01 78
972 84 21 01
scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

Venda directa del bÉ amb número d'expedient: 171137
Tipus de bé solar
Municipi Riells i Viabrea
Inscripció Inscrita al Tom 1604, Llibre 27 de Riells i Viabrea, Finca 1268, Foli 54.
Descripció “URBANA: PARCELA en término municipal de Riells i Viabrea, Urbanización Junior Park, con el número DIECISIETE. Mide ochocientos trece metros cuadrados. LINDA al frente Nordeste, con calle Sorolla, por la derecha entrando Oeste y Suroeste, con parcela número dieciséis, por la izquierda Este, con parcela número dieciocho y al fondo Sureste, con parcela número nueve. “ Li correspon la referència cadastral 1699622DG6119N0001AS
Fotografia
Data limit 8 d'Abril del 2019
Valoració 27.554,98
Càrregues 14.242,17
Oferta mínima 6.656,41