Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple del Consell Comarcal de la Selva

Dia: 16 d'octubre de 2018

Hora: 17.00

Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal de la Selva

 

Dia: 16 d’octubre de 2018
Hora: 17.00 h
Lloc: sala d’Actes del Consell Comarcal de la Selva

L’ordre del dia és el següent:

1. L’aprovació de l’acte anterior

- PLE2018/3 Ordinària de 19 de juny de 2018

2. Supervisió d’òrgans de govern
2.1 Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent del Ple
2.2 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Gerència
2.3 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Presidència
2.4 Dació de comptes dels informes de tresoreria de la Llei de morositat

3. Propostes d’acord
3.1. Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) (PRP2018/410)
3.2. Aprovació inicial de la modificació i/o establiment de les Ordenances Fiscals per l'any 2019 (PRP2018/407)
3.3. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva (PRP2018/396)
3.4. Conveni de col•laboració entre la Direcció General de Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de gestió cadastral (PRP2018/389)
3.5. Delegació de competència per a la resolució d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar (PRP2018/412)
3.6. Aprovació inicial del pla especial del Castell de Montsoriu (PRP2018/413)
3.7. Modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar deute (PRP2018/411)
3.8. Informe de tancament del compte de pèrdues i guanys del servei de menjador escolar 2016-17 presentat per Eurest Catalunya PRP2018/409
3.9. Ratificació de la resolució núm.2018P729 de la incorporació/baixes de diversos menjadors en la relació de centres que formen part de l’objecte del contracte de concessió administrativa per a la gestió dels menjadors escolars signat amb Eurest Catalunya SL (PRP2018/332)
3.10. Ratificació de la resolució de Presidència 2018P653 de data 19 de juliol de 2018 per la qual s'esmena l'errada material de l'apartat 1.b) i 1.c) relatius els criteris econòmics de l'annex 5 del plec de clàusules administratives particulars del contracte de servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament en l’àmbit del Consell Comarcal de la Selva (PRP2018/325)
3.11. Ratificació de la modificació dels estatuts de Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL (PRP2018/285)
3.12. Suport a la DECLARACIÓ de la Costa Brava com a RESERVA DE BIOSFERA
(PRP2018/406)

4. Propostes urgents
4.1 Modificació de crèdit per transferències entre aplicacions sense vinculació núm. 1/2018 (PRP2018/428)
5. Mocions
6. Precs i preguntes

 

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.