Missió, visió i valors del CCS

La nostra missió:
Apropar-nos i arribar a la ciutadania, ajuntaments i altres organitzacions de la comarca de la Selva prestant els serveis necessaris amb la màxima qualitat i la implicació de tot l’equip humà del Consell Comarcal de la Selva per aconseguir una comarca innovadora, sostenible i socialment cohesionada.  Descàrrega del Pla d'Actuació Comarcal


La nostra visió:
Volem que el Consell Comarcal de la Selva esdevingui una organització propera a la ciutadania i un referent dins el món comarcal.


Els valors:
L’estructura vertebral del Consell gira al voltant d’establir un diàleg equilibrat entre la societat i l’entitat per tal de poder aportar la innovació en els serveis, la sensibilitat en les actuacions i interacció amb les persones.

Breu història del Consell

El 4 d’abril de l’any 1987 es va aprovar la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya que en el seu article 3r constitueix la comarca com una entitat local de caràcter territorial, que la dota d’autonomia i de personalitat jurídica pròpia, formada per l’agrupació de municipis. Aquesta llei atribueix a la comarca el caràcter de peça necessària de l’organització territorial de Catalunya juntament amb el municipi i estableix que el govern de la comarca correspon al consell comarcal. Aquesta divisió té uns antecedents històrics que arrenquen de la primera Divisió Territorial de Catalunya promulgada el 27 d’agost de 1936.Amb aquests antecedents jurídics es va constituir el dia 9 de març de 1988 el Consell Comarcal de la Selva a la sala de plens de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, ja que no es disposava de seu pròpia.
 
En el cas de la comarca de la Selva, la formaven 26 municipis: Amer, Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, Brunyola, Caldes de Malavella, la Cellera de Ter, Fogars de la Selva, Hostalric, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Massanes, Osor, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Santa Coloma de Farners, Sils, Susqueda, Tossa de Mar, Vidreres i Vilobí d’Onyar.

Des de la seva creació, el Consell Comarcal de la Selva s’ha organitzat en diferents àrees per oferir serveis i assumir competències provinents de les diferents administracions catalanes: municipis de la comarca, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya. Aquesta assumpció de tasques ha anat encaminada al acompliment de dos objectius fonamentals: com a primer graó, juntament amb els municipis, per oferir als ciutadans un nivell adequat de serveis per l’economia d’escala i per la seva proximitat amb el ciutadà; com a primera plataforma d’accés i d’element potenciador de la capacitat de gestió dels municipis de la comarca.

Així, el Consell Comarcal de la Selva és l’òrgan de govern i d’administració de la Selva. Dins d’aquest marc competencial i d’acord amb els dos objectius esmentats, s’ha anat estructurant el ventall d’àrees i serveis que us oferim en aquest web.

Amb tot, com que es tracta d’una administració jove, caldrà anar adequant i renovant, dia a dia i, d’acord amb les necessitats de la comarca, uns serveis que, com veureu, abarquen des de la joventut fins a la gent gran, sense oblidar la vessant  cultural o esportiva, així com l’ensenyament, la dinamització econòmica, el medi ambient, l’entorn natural, la gestió dels residus, entre molts altres àmbits.

Tots aquest serveis contribueixen, dia rere dia, en la creació d'aquest sentiment de pertinença a un territori, a una comarca, a la Selva

El Consell Comarcal de la Selva en els seus 25 anys d’història ha tingut un total de vuit presidents, que han governat amb el suport de diferents grups polítics.

  • Josep M. Puig i Vendrell, regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, va ser el primer president del Consell Comarcal de la Selva, entre els anys 1988 i 1990. (Pressa de possessió: 9 de març de 1988)
  • Josep Micaló i Aliu, alcalde de Riudellots de la Selva, de Convergència i Unió. Va ser president entre els anys 1990 i 1995. (Pressa de possessió: 12 de juliol de 1990)
  • Carme Benages i Cort, regidora de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, d’Unió Democràtica de Catalunya. Va ser presidenta de la tercera legislatura, entre els anys 1995 i 1999. (Pressa de possessió: 15 de juliol de 1995).
  • Joan Puig i Cordon, regidor de l’Ajuntament de Blanes, d’Esquerra Republicana de Catalunya. Va ser president entre els anys 1999 i 2003. (Pressa de possessió: 31 de juliol de 1999).
  • Jordi Iglesias i Salip, alcalde de Breda, de Convergència i Unió. Va ser president entre els anys 2003 i 2007.Quan va accedir a la presidència era només regidor, però dos anys més tard va tornar accedir a l’alcaldia. (Pressa de possessió: 1 d’agost de 2003)
  • Robert Fauria i Danés i Jordi Gironès i Pasolas es van repartir la presidència de la sisena legislatura, del 2007 al 2011. Robert Fauria, de Convergència i Unió, va ser el president els primers dos anys, i Jordi Gironès i Pasolas, del Partit dels Socialistes de Catalunya, els altres dos.
  • Robert Fauria i Danés, alcalde de Sant Hilari Sacalm, de Convergència i Unió. Ha estat president des del juliol de 2011 i fins el 22 de febrer de 2013. (Presa de possessió: 9 de juliol de 2011)
  • Salvador Balliu i Torroella, alcalde de Caldes de Malavella, de Convergència i Unió. És l’actual president. ( Pressa de possessió: 9 d’abril de 2013).

 

On ens podeu trobar

LA SEU DEL CONSELL

Passeig de Sant Salvador, 25-27 17430 Santa Coloma de Farners. Tel: 972 84 21 61. FAX: 972 84 08 04

E-mail: comarcaselva.cat

<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=211254883061481310558.00047ac824bf8f14d11d8&amp;t=m&amp;ll=41.859102,2.662345&amp;spn=0,0&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Mostra <a href="https://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=211254883061481310558.00047ac824bf8f14d11d8&amp;t=m&amp;ll=41.859102,2.662345&amp;spn=0,0&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Consell Comarcal de la Selva</a> en un mapa més gran</small>

Altres centres:

 

 

Altres comissions

Al marge dels òrgans que emeten resolucions, (Presidència, Consell de Govern i Gerència) els quals són fiscalitzats pel també Ple, l'organització del Consell Comarcal de la Selva també compta amb una sèrie de comissions, la funció de les quals és dictaminar.
 
Comissió Informativa
Les comissions informatives són òrgans complementaris que tenen per objecte l'estudi, l'informe o la consulta de les matèries que han de ser discutides i aprovades pel Ple.
Tenen una periodicitat trimestral i tenen lloc una setmana abans de la celebració del Ple. El dia escollit és els dimarts a les 17 h.


Comissió Especial de Comptes
Està designada per revisar i informar els comptes del Consell Comarcal i de tots els organismes que en depenen. Són funcions específiques de la Comissió analitzar i informar sobre el compte general del pressupost i les altres que disposa la legislació local en vigor. Hi han d'estar representats tots els grups polítics de la corporació i està presidida pel president.
Es reuneix necessàriament una vegada cada any per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre'n un informe. Habitualment sol ser entre el mes de novembre i desembre.


Junta de Portaveus
Està composta per la presidència i els consellers comarcals que han estat nomenats portaveus pels grups polítics corresponents. És l'instrument de comunicació i de coordinació entre la Presidència i els grups polítics amb representació al Consell Comarcal. Allà s'hi intercanvia informació sobre serveis , gestions i propostes d'actuació del Consell Comarcal.
La Junta de Portaveus es reuneix unes hores abans de la celebració del Ple.

Consell d'Alcaldes

Les competències del consell d'alcaldes del consell comarcal són les que marca l'article 19 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya:

Article 19 - El consell d'alcaldes
19.1 El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.
19.2 El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:
a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.
b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
d) Els plans sectorials comarcals.
e) La modificació dels límits comarcals.
f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.
19.3 El consell d'alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president del consell comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.
19.4 L'assistència a les reunions del consell d'alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor.
 

Les sessions del Consell d'Alcaldes són tancades al públic. El consell d'alcades vigent està format per:

MunicipiAlcalde
AmerMaria Rosa Vila JuanhuixCiU
AnglèsÀstrid V. Desset DessetCiU
ArbúciesPere Garriga SolàEA-IdS (IdS)
BlanesMario Ros VidalPSC
BredaDídac Manresa MolinsERC
BrunyolaFrancesc Johé CarrerasADV-AM
Caldes de MalavellaSalvador Balliu TorroellaCiU
La Cellera de TerDavid Sarsanedas SerratCAM
Fogars de la SelvaJosep Vilà CampsIF
HostalricJosep A. Frias MolinaCiU
Lloret de MarJaume Dulsat RodríguezCiU
Maçanet de la SelvaJosep Maria CiuranaAM
MassanesJoan Pou LuceaIPM-AM
OsorJoan Pla CollUFO-AM
Riells i ViabreaJosep M. BagotERC
RiudarenesJordi Gironès PasolasAIR (IdS)
Riudellots de la SelvaMontserrat Roura MassanedaCIU
Sant Feliu de BuixalleuJosep Roquet AvellanedaCIU
Sant Hilari SacalmJoan R. Veciana MartínezPIG (IdS)
Sant Julià del Llor i BonmatíMarc Garcia NadalGISJLLiB-AM
Santa Coloma de FarnersJoan Martí BonmatíERC
SilsMartí Nogué SelvaIdS-MES (IdS)
SusquedaEva Viñolas MarínERC-AM
Tossa de MarGisela Saladich ParésTU (IdS)
VidreresJordi Camps Vicente CiU
Vilobí d'OnyarCristina Mundet BenitoGMI (IdS)
 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.