Procés de selecció de 2 tècnics/ques auxiliars en gestió forestal i medi natural, en règim de funcionaris/es interins/es de programa amb grup de classificació C (subgrup C1) i creació d’una borsa de treball

Termini de presentació de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Publicació al BOPG: Núm. 100 el 24 de maig de 2019

Publicació al DOGC:  Núm. 7883 el 27 de maig de 2019

Termini de presentació d'instàncies: 17 de juny de 2019 

Termini de presentació d’esmenes:  4 de juliol de 2019 

 
Documentació adjunta

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública d’aquesta Corporació pel 2019, aprovada per la Comissió Permanent del Ple en data 19 de març de 2019:

Descàrrega de l'Oferta Pública d'Ocupació.

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.