Organització de l'entorn i del territori

Títol Dia de publicació
Aprovació definitiva de l’establiment i el reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals, segons la Llei 5/2003, Decret 123/2005 i Llei 2/2014 10/03/2017
Revisió del Reglament del servei del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) 02/01/2017
Edicte sobre la delegació de competències de l'Ajuntament de Riudarenes en matèria de gestió de residus municipals 21/12/2016
Edicte de delegació de l'Ajuntament de Sils de les competències en matèria de gestió de residus municipals 30/06/2016
Edicte de delegació de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar de les competències en matèria de gestió de residus municipals 30/06/2016
Edicte per l'aprovació inicial del Text Refós del Reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell Comarcal de la Selva 30/06/2016
Edicte per l'aprovació inicial del Text Refós del Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja viària i neteja de platges 30/06/2016
Edicte sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres 28/04/2016
Sobre la delegació de la potestat sancionadora en màteria de residus del municipi de Riudellots de la Selva a favor del Consell Comarcal de la Selva 01/03/2016
Aprovació definitiva del canvi de modalitat de prestació del servei de les plantes pera la gestió supramunicipal de la fracció vegetal i adjudicació a NORA, S.A. 17/02/2016
Edicte sobre la delegació de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de les competències en matèria de gestió de residus municipals 17/02/2016
Edicte sobre l’aprovació definitiva del Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja viària i neteja de platges 17/02/2016
Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un Text refós del Reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell Comarcal de la Selva 17/02/2016
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de competènmcies per la gestió del servei de deixalleria municipal de Tossa de Mar 25/01/2016
Edicte sobre el canvi de modalitat de prestació del servei de plantes supramunicipals de la fracció vegetal gestionades pel COnsell Comarcal de la Selva (de gestió directa a gestió indirecta per empresa mixta), i adjudicació a l'empresa S. M. NORA 23/12/2015
Edicte d'aprovació definitva del reglament d'explotació de la planta de compostatge de FORM de la Selva 25/11/2015
Edicte d'aprovació del conveni marc de col.laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i les Associacions Protectores d'Animals per a la cessió d'animals de comapnyia residents al CAAS 22/07/2015
Edicte d'aprovació definitiva de la revisió del Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la comarca de la Selva (PAS) 05/06/2015
Edicte sobre l’aprovació de la revisió del Pla d'Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la comarca de la Selva (PAS) 09/04/2015
Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència ambiental 11/03/2015
Edicte sobre l'aprovació inicial d'un projecte a la seu electrònica del Consell Comarcal 26/01/2015
Edicte sobre l'aprovació definitiva d’un projecte d’obres 16/12/2014
Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres de títol : “Projecte de consolidació i restauració de talussos i torres als sectors est i sud del castell de Montsoriu” 13/11/2014
Edicte sobre la proposta per a la dissolució de l’Associació pel Foment de la Protecció dels Animals de la Selva 15/07/2014
Edicte d'aprovació definitiva del reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell Comarcal de la Selva 21/05/2014

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.