Organització de serveis a la ciutadania

Títol Dia de publicació
Edicte sobre la concessió dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2017-2018. Reclamacions i noves peticions 08/11/2017
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm al Consell Comarcal de la Selva de la potestat sancionadora en matèries diferents a les de trànsit; així com la resolució dels recursos contra els actes dictats en virtut d'aq 14/09/2017
Acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm al Consell Comarcal de la Selva de la potestat sancionadora en matèria de trànsit; així com de la resolució dels recursos contra els actes dictats en virtut d’aquesta potestat 14/09/2017
Acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Vidreres al Consell Comarcal de la Selva de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la taxa per la custòdia i pupil·latge de gossos i gats abandonats a la via pública 14/09/2017
Edicte sobre la concessió dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2017/2018 06/09/2017
Edicte sobre la concessió dels ajuts individuals de transport escolar per al curs 2017/2018 06/09/2017
Edicte sobre l'acceptació de delegacions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners 29/05/2017
Anunci sobre l’aprovació inicial de bases i convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament(AID)per al curs 2017/2018 03/05/2017
Anunci sobre l’aprovació inicial de bases i convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2017/2018 03/05/2017
Anunci sobre l’aprovació inicial de bases i convocatòria d’ajuts individuals transport escolar col·lectiu per al curs 2017/2018 03/05/2017
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar al Consell Comarcal de la Selva de la potestat sancionadora en matèries diferents a les de trànsit; així com la resolució dels recursos contra els actes dictats en virtut d'aquest 03/05/2017
Edicte sobre aprovació de les bases que regulen la convocatòria d’ajuts individuals de transport per a persones amb discapacitat que quedin fora de les rutes de transport adaptat 25/04/2017
Edicte sobre l'aprovació de la pròrroga de l'encomana de gestió per a la prestació del servei d'assistència tècnica de suport jurídic en matèria d'expedients sancionadors a l'Ajuntament de Lloret de Mar 30/03/2017
Edicte sobre l'aprovació del conveni d'ampliació de la delegació de l'Ajuntament d'Anglès a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria d'ingressos de dret públic 30/03/2017
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de competències de l’Ajuntament d’Osor a l’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva 16/03/2017
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajunt. Caldes de Malavella de la potestat sancionadora en matèria de trànsit, de medi ambient, de serveis i residus, i de via pública, així com dels recursos contra els actes dictats en virtut d’aquestes pot 02/01/2017
Edicte sobre l’aprovació de l’encomana de gestió per a la prestació del servei d’assistència tècnica de suport jurídic en matèria d’expedients sancionadors de l’Ajuntament de Lloret de Mar 02/01/2017
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Sils de la potestat sancionadora en diverses matèries 20/12/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm a favor del Consell Comarcal de la Selva de les competències tributàries relatives a la taxa pel subministrament domiciliari d’aigua potable del sector Cal Sastre 14/11/2016
Edicte sobre l’aprovació definitiva del Reglament del Transport Adaptat. 19/09/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Riells i Viabrea de la potestat sancionadora en matèries diferents a les de trànsit a l’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva 26/07/2016
Edicte sobre l’aprovació inicial del reglament del Transport Adaptat 18/07/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió integral en matèria de sancions de trànsit. 18/07/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Lloret de Mar a favor del Consell Comarcal de la Selva pel cobrament a l’estranger de les sancions de trànsit a titulars i conductors amb domicili fora d’Espanya 04/07/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament d’Anglès a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió integral de multes i sancions en matèria de trànsit, civisme i convivència, tinença d’animals, sorolls i mercat de venda no sedentària 02/06/2016

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.