Organització de serveis a la ciutadania

Títol Dia de publicació
Edicte sobre aprovació de les bases que regulen la convocatòria d’ajuts individuals 25/04/2017
Edicte sobre l'aprovació de la pròrroga de l'encomana de gestió per a la prestació del servei d'assistència tècnica de suport jurídic en matèria d'expedients sancionadors a l'Ajuntament de Lloret de Mar 30/03/2017
Edicte sobre l'aprovació del conveni d'ampliació de la delegació de l'Ajuntament d'Anglès a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria d'ingressos de dret públic 30/03/2017
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de competències de l’Ajuntament d’Osor a l’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva 16/03/2017
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajunt. Caldes de Malavella de la potestat sancionadora en matèria de trànsit, de medi ambient, de serveis i residus, i de via pública, així com dels recursos contra els actes dictats en virtut d’aquestes pot 02/01/2017
Edicte sobre l’aprovació de l’encomana de gestió per a la prestació del servei d’assistència tècnica de suport jurídic en matèria d’expedients sancionadors de l’Ajuntament de Lloret de Mar 02/01/2017
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Sils de la potestat sancionadora en diverses matèries 20/12/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm a favor del Consell Comarcal de la Selva de les competències tributàries relatives a la taxa pel subministrament domiciliari d’aigua potable del sector Cal Sastre 14/11/2016
Edicte sobre l’aprovació definitiva del Reglament del Transport Adaptat. 19/09/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Riells i Viabrea de la potestat sancionadora en matèries diferents a les de trànsit a l’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva 26/07/2016
Edicte sobre l’aprovació inicial del reglament del Transport Adaptat 18/07/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió integral en matèria de sancions de trànsit. 18/07/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Lloret de Mar a favor del Consell Comarcal de la Selva pel cobrament a l’estranger de les sancions de trànsit a titulars i conductors amb domicili fora d’Espanya 04/07/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament d’Anglès a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió integral de multes i sancions en matèria de trànsit, civisme i convivència, tinença d’animals, sorolls i mercat de venda no sedentària 02/06/2016
Edicte sobre correcció d’errades de l’anunci publicat en data 28 d’abril de 2016 a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva, relatiu a l’acceptació de la delegació de l’Ajuntament d’Anglès a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió t 26/05/2016
Edicte sobre l’acceptació de la delegación de l’Ajuntament d’Anglès a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria de la taxa d’ocupació de la via pública de guals, bústies i caixers automàtics 28/04/2016
Edicte d'aprovació inicial d'ordenances reguladores de bases i concessió d'ajudes del menjador escolar, de tranport escolar col·lectiu i d'ajuts individuals al desplaçament (AID) pel curs 2016/2017 31/03/2016
Edicte d'aprovació definitiva de les basese per la X Beca Recerca, any 2016 01/03/2016
Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació dels articles 14, 15, 23, 26, 75, 82, 84, 87 i 94 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada pel 2016 09/02/2016
Edicte sobre l'aprovació de les bases per a la convocatòria de la X Beca de Recerca de la Selva. Any 2016 13/01/2016
Edicte sobre l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de les condicions per a la cessió d'ús privatiu dels espais i sales del Castell de Montsoriu. 04/01/2016
Edicte sobre l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva per l'any 2016. Articles modif 23/12/2015
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament de la Cellera de Ter a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària relativa a un procediment. Primer 25/11/2015
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament de la Cellera de Ter a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària relativa a un procediment. Segon 25/11/2015
Edicte sobre l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les condicions per a la cessió d'ús privatiu dels espais i sales del Castell de Montsoriu 06/11/2015

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.