Organització interna

Títol Dia de publicació
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les tarifes dels serveis prestats per l'empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA per a l'exercici 2019 23/11/2018
Modificació de crèdit per transferències entre aplicacions sense vinculació núm. 1/2018 07/11/2018
Aprovació inicial de modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar el deute 07/11/2018
Edicte de delegació de competència per a la resolució d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador de l'ajuntament de Vilobí d'Onyar 31/10/2018
Edicte d’aprovació inicial de creació i modificació d'Ordenances Fiscals per l'any 2019 23/10/2018
Edicte d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva 23/10/2018
Edicte d'aprovació definitiva de l'establiment i el seu reglament per la creació d'un servei de suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni documental municipal, administració electrònica i preservació digital i transparència i accés a la informaci 25/09/2018
Edicte de l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la Transparència i Accés a la Informació Pública 14/08/2018
Edicte d'aprovació inicial per la creació del servei de suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni documental municipal, administració electrònica i preservació digital i transparència i accés 04/07/2018
Edicte sobre l'estimació de les al·legacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya, de 22/12/2017, en al marc de la fase d'informació pública de l'ordenança de transparència i accés a la informació pública 11/06/2018
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal núm. P-04: Preu públic del transport escolar 05/06/2018
Edicte d'aprovació inicial de modificació i/o establiment d'ordenances fiscals per l'any 2018 12/04/2018
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació i/o establiment d’ordenances fiscals per l’any 2018 19/03/2018
Edicte sobre l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica 29/01/2018
Edicte sobre aprovació definitiva del pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici 2018 23/01/2018
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança general de recaptació 17/01/2018
Edicte d'aprovació inicial de modificació i/o establiment d’ordenances fiscals per l’any 2018 17/01/2018
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació i/o establiment d’ordenances fiscals per l’any 2018 i aprovació definitiva de les tarifes dels serveis prestats per l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA, SA 11/01/2018
Edicte sobre l'aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2018 21/12/2017
Edicte sobre l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general de recaptació 08/11/2017
Edicte d'informació pública sobre la modificació de la Comissió Tècnica de Gestió de la Informació 02/11/2017
Edicte d'aprovació inicial de la modificació i/o establiment d’ordenances fiscals per l’any 2018 i aprovació inicial de les tarifes dels serveis prestats per l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA 31/10/2017
Edicte sobre l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'administració electrònica 27/10/2017
Edicte sobre l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la Transparència 27/10/2017
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 29/08/2017

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.