www.selva.cat/benestar
logo de Benestar Social
   
 
notes de premsa

noticiaMemòria 2011

 
Entitats Selvatanes relacionades amb temes de Benestar
 
Serveis Socials d'Atenció Primària
    Definició del servei
EBASP de la Comarca
Serveis Socials especialitzats
    Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Serveis d'Atenció Domiciliària
    Servei d'Ajut a Domicili
    Servei de Teleassistència
    Servei de Transport Adaptat
Programes comunitaris
 

 

Consell Consultiu de la Gent Gran
Pla d'Acció de Dones de la Selva
PLISelva. Actuacions contra situacions d'exclusió social
Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva
Altres programes

 

  Ajuda al malalt de càncer
Àgora: espai de reflexió