SISTEMES DE SANEJAMENT

El Consell Comarcal de la Selva té assumida la gestió dels sanejament en alta d’onze municipis per delegació de competències i d’acord amb el conveni subscrit entre aquest Consell Comarcal i l’Agència Catalana de l’Aigua.

La gestió comarcal dels sistemes de sanejament en alta compren la gestió de les depuradores (EDAR), la xarxa de col•lectors i bombaments. També inclou el control i la inspecció dels abocaments, la tramitació dels expedients de permís d’abocament al clavegueram i de permís d’abocament amb camió cisterna.

 

descarregaEl Reglament que regula els serveis públics de sanejament, és el Decret 130/2003, de 13 de maig.

 

GESTIÓ DE DEPURADORES

Els sistemes de sanejament gestionats pel Consell Comarcal són:

Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Maçanet, Riells i Viabrea, Sils, Vidreres, Vilobí d'Onyar, Riudarenes, Riudellots de la Selva i Hostalric.

- Donem servei a un total de 54.000 habitants de la comarca

- L’any 2013 s’han tractat 5.500.000 m3 d’aigües residuals

CONTROL D’ABOCAMENTS INDUSTRIALS D’AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA DE SANEJAMENT

El Consell Comarcal té competències pel que fa al control d’abocaments industrials a la xarxa de sanejament dels municipis citats anteriorment.

També té la competència d’autoritzar:

  • Els abocaments amb camió cisterna (tenen una durada de 5 anys)

Full de sol•licitud i documentació que cal presentar

  • La connexió dels abocaments d’aigües residuals al sistema de sanejament municipal (tenen una durada de 8 anys).

Full de sol•licitud

Documentació que cal presentar
 

Té competència inspectora i sancionadora:

  • L’objectiu principal és minimitzar la càrrega contaminant que arriba a les depuradores per tal de millorar la qualitat de l’aigua dels nostres rius i rieres.